• Phối hợp xuất khẩu gạo trong thời điểm dịch COVID-19

    Phối hợp xuất khẩu gạo trong thời điểm dịch COVID-19

    Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: NN&PTNT, Tài chính, các cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố về phối hợp xuất khẩu gạo trong năm 2021.